De Keerzijde op TV bij RTL 4

Korte impressie over de ervaringstraining op TV bij RTL 4. Thema: Innovatie in de zorg. Vanwege de 44e plaats in de Innovatie Top 100 in 2012 past een kort item over de ervaringstrainingen van De Keerzijde goed binnen de uitzending over Innovatie in de zorg van RTL 4. Lieke vertelt over het doel van De Keerzijde en de methode Meemaken is Waarmaken. Oud-deelneemster Monique van tanteLouise vertelt over de resultaten van de training bij haar en haar collega's op de werkvloer. De deelnemers zijn in beeld met hun gekozen beperking voor de dag zoals slecht zien, slecht horen, niet kunnen praten en rolstoel- of rollatorafhankelijkheid. Allen kregen een duidelijk antwoord op de vraag: Wat gebeurt er met mij wanneer ik afhankelijk word van zorg en mijn regie stap voor stap overgenomen wordt?


Omdat De Keerzijde in 2012 de 44e plaats in de Innovatie Top 100 heeft bemachtigd passen de ervaringstrainingen perfect binnen het thema Innovatie. 

Lieke vertelt over het doel van de Keerzijde en de methode Meemaken is Waarmaken. Oud-deelneemster aan de training Monique vanuit tanteLouise vertelt wat de resultaten zijn geweest voor haar en haar collega's op de werkvloer. 

De deelnemers zijn in beeld met hun beperkingen zoals slecht zien, slecht horen, niet kunnen praten en rolstoel- of rollatorafhankelijkheid.  


Schrijf je in

We sturen maximaal 4 keer per jaar
een nieuwsbrief toe.