Podcast Zorg op Zaterdag: zorgverleners uit het buitenland

We kijken naar én benoemen wat iemand wel kan. En niet alleen maar naar wat iemand nog niet kan. Zo leren we van elkaar en van elkaars cultuur. 

 

De door ons ontwikkelde Praktijkopleiding voor statushouders maakt de combinatie van culturen mogelijk in de zorg. Dit vinden wij een mooie ontwikkeling waarbij we veel van elkaar kunnen leren. Zo ook zal de diversiteit van culturen onder bewoners in de zorg toenemen. Wij hebben dan ook zorgmedewerkers met een andere culturele achtergrond hard nodig.     Statushouders brengen een bijzondere zorgzaamheid en humor mee in hun contact met bewoners. Vanuit hun cultuur is het heel normaal om te zorgen voor een ander en de meesten hebben dan ook ervaring met de verzorging van hun eigen ouders en/ of overige familie. 

 

Het is de kunst om deze kwaliteit bij kandidaten van onze opleiding aan te vullen met overige kwaliteiten die voldoen aan de eisen van de Nederlandse zorg. Dat zijn taal- en overige lessen waarmee zij een gedegen basisopleiding kunnen afronden. Hierin wordt met name gekeken naar wat een kandidaat al wel kan en wat er nog meer nodig is om volwaardig in de zorg aan het werk te kunnen gaan. 

 

Alles valt of staat met persoonlijk contact en oprechte interesse. We verzorgen dan ook coaching on the job zodat we kandidaten goed kunnen inwerken en bekijken per persoon de toekomstmogelijkheden. 

Na afronding van deze op maat ontwikkelde basisopleiding houden wij contact en bij problemen en/ of stagnatie springen we in met gesprekken of korte coaching zodat de kandidaat en zijn/ haar collega's weer verder kunnen. 

Opgeven is nooit een optie.  


Schrijf je in

We sturen maximaal 4 keer per jaar
een nieuwsbrief toe.