Podcast Zorg op Zaterdag: zorg verlenen of Verslagen schrijven

Als ik straks zorg nodig heb wil ik geen dossier. Alleen een A4- tje waarop mijn hobby's en aandachtspunten staan. Dat is meer dan genoeg.

 

Een voordeel van de uitgebreide verslaglegging is wel dat de zorgverlening veel transparanter is geworden. Bewoners en familie kunnen meelezen in de dagelijkse rapportage. 

Maar we leveren er momenteel veel zorg en welzijn van bewoners voor in. 

 

 Een groot nadeel is dat het enorm veel tijd kost die er vaak niet is. Dat gaat ten koste van de tijd voor bewoners.

We zijn er, ook a.g.v. Corona, achter gekomen dat er nog steeds veel teveel aan regels en buraucratie vastgehouden wordt. En dat dit echt anders kan en anders moet. 

Medewerkers zorg willen terug naar de kern van het vak. Er kunnen zijn voor een andere persoon. Dat is waarom je voor het vak in de zorg kiest. Je wordt blij als je voor een ander het verschil kunt maken. 

 

De vraag is ook voor wie rapporteren we eigenlijk alles? Is dit echt wat de bewoners en familie willen?

En zo ja, is het reëel haalbaar gezien de investering? Belangrijk is om altijd met elkaar hierover in gesprek te blijven. 

 

Gelukkig zijn er een heleboel mooie initiatieven in ontwikkeling om hierin te ondersteunen en tegengas te geven. 


Schrijf je in

We sturen maximaal 4 keer per jaar
een nieuwsbrief toe.