Nieuwsbrief juli 2021

Beste mensen,

Dit is een bijzondere nieuwsbrief: Nog nooit heb ik een nieuwsbrief geschreven waarin ik vertel over alles wat er niet is gebeurd bij ons.
 

Nu alles anders is vind ik dit beter passen dan meteen vol enthousiasme en energie op de oude voet verder te gaan.

 

Wat er niet is gebeurd...

Op 11 maart vorig jaar gingen onze trainingen on hold. Een bizarre gewaarwording. In 2019 hadden we nog mooie uitbreidingsplannen. Ook de ontwikkeling van de praktijkopleidingen ging de goede kant op o.a. door uitbreiding van samenwerkingspartners. Mooie plannen en ook energie stroomden. Daarbij hadden we als team erg veel plezier samen en bouwden we onze specialisatie van het ervaringsleren steeds verder uit. Meer en meer konden we door inzet van juist ook subtiele kleine details in ons gedrag het verschil maken in de trainingen. De kleine details die in de dagelijkse zorgpraktijk zo enorm voelbaar en belangrijk zijn. Daar waren we en zijn we nog steeds heel erg trots op. 

 

Vaak werd mij gevraagd of we onze trainingen niet online konden aanbieden. Daar heb ik niet lang over na hoeven denken: dat wilde ik gewoon niet doen. Ervaringstrainingen kunnen, volgens mij, niet online gegeven worden. In ieder geval niet als je de kwaliteit wilt behouden waar wij voor staan. De kracht zit bij onze trainingen in de onderlinge verbinding en kleine details van gespiegeld gedrag, de onverwachte triggers, de bulderende lachsalvo’s als gevolg van de herkenning met de dagelijkse praktijk en de inzichten die hierbij als vanzelf naar binnen stromen. 
 

Daar leveren wij niet op in. Dat is, heel eerlijk gezegd, in de afgelopen periode voor onszelf geen makkelijke keuze geweest. Maar ja, dit is wat wij doen en dit is waar wij voor staan. 
 

Denkende aan al onze collega’s in de zorg die zo keihard gewerkt hebben en zo enorm veel menselijk leed en verlies van dichtbij hebben meegemaakt, maakt mij erg bescheiden. Ik realiseer me heel goed dat ik als persoon enorm blij mag zijn met alle plannen die we als team nu toch weer hebben en na de zomer gaan uitrollen.


Niet op de oude voet

Ik geloof niet dat we op de oude voet verder moeten gaan. Liever richt ik me op daadwerkelijke vernieuwingen binnen de zorg. Niet meer praten over veranderen maar het gewoon doen. Ook voor de langere termijn. De noodzaak is ons allemaal meer dan duidelijk geworden. Innoveren en investeren in medewerkers is de allerbelangrijkste opdracht voor nu en de toekomst. Gelukkig zijn prachtige nieuwe ontwikkelingen volop gaande.


Wat hebben wij jullie en alle andere mensen om ons heen gemist. Wat hebben wij elkaar als collega’s ook gemist. Nu gaan we gelukkig, met gepaste maatregelen, weer vol goede moed samen aan de slag.

 

Wat zijn onze plannen voor de komende tijd?

  1. Allereerst genieten van het feit dat er steeds meer mogelijk is en wij na de zomer onze ervaringstrainingen en workshops weer in gaan zetten.
  2. Voorbereidingen hiervoor in gang zetten en er énorm naar uitkijken.
  3. Statushouders met onze Praktijkopleiding zo goed mogelijk naar passend werk in de zorg begeleiden.
  4. Samenwerkingsverbanden verstevigen en uitbreiden.
  5. En …. gastcolleges en presentaties geven.  

Zo pakken wij allemaal de draad weer op en hopen natuurlijk dat de telefoon vanaf nu roodgloeiend zal staan. 
 

Hoop en mooie dromen geven mij het vertrouwen in een mooie toekomst voor ons allemaal binnen De Keerzijde. En dat wens ik jullie ook van harte toe.

Voor nu; een hele fijne zomervakantie!


Lieke du Bois
De Keerzijde

 


Schrijf je in

We sturen maximaal 4 keer per jaar
een nieuwsbrief toe.