Zorgbegeleider GHZ Amarant

Dit is weer zo’n waardevolle ervaring van een deelnemer. Vooral de laatste zin raakt ons. Oké en de laatste en alles daar tussenin. Lees maar even!


 


“De training is geweldig voor zorgteams. Concreet, interactief en zeer bruikbaar om het functioneren van een team te verbeteren qua communicatie en samenwerking. 


 


Ik vond met name de ervaringsdag erg confronterend en ben er anders door gaan werken. Ik heb na die dag nooit meer tegen een cliënt gezegd “ik kom er zo aan”. In plaats daarvan noem ik nu concretere tijden of loop ik gelijk mee. 


 


Ook besefte ik dat tijd erg lang kan duren, wanneer je als cliënt een rustmoment hebt voor of na de lunch. Deze tijd probeer ik nu zo kort mogelijk te houden, of tijdens het rusten/de wachttijd iets aan te bieden wat onze (laag-niveau) cliënten kunnen voelen, zien of horen.


 


Buiten het feit dat ik er veel van opgestoken heb, was het ook erg hilarisch en komisch. Deze training zou eigenlijk elk team en iedereen werkzaam in de zorg moeten doen…. echt een aanrader.” 

Schrijf je in

We sturen maximaal 4 keer per jaar
een nieuwsbrief toe.