Onze blogs

Werken in de zorg geeft veel stof tot nadenken. Bovendien maken we bijzondere situaties mee tijdens onze workshops, trainingen en opleiding.

De Keerzijde gaat onder je huid zitten. Je vergeet het nooit meer. 

 

Deze herkenning en nieuwe ideeën uit de praktijk delen we graag met je in blogs.


Ik

verbaasde

mezelf!
Lieke schrijft: Uit de uitkering

De Keerzijde helpt statushouders de opstap naar een betaalde baan maken.

 

Er is veel te doen over vluchtelingen in Nederland. Vaak leeft het beeld dat ze niet willen werken. De praktijk wijst gelukkig anders uit. Veel statushouders werken als vrijwilliger. Ze willen zich nuttig maken en zo iets terug doen voor de steun vanuit onze samenleving. Velen willen ook graag betaald werk, maar beschikken hiervoor niet over de juiste papieren.  En daar waar ze proberen een diploma te behalen, mislukt dit vaak vanwege ‘opstartproblemen’ bij opleidingen. Veelal vormt de taal een barrière. Ook blijkt het moeilijk om het Nederlandse onderwijssysteem te begrijpen. 

Ik vind dat een trieste conclusie. ‘Je wilt wel, maar kunt niet. Want je past eigenlijk niet in het systeem’. 

Dat moet toch anders kunnen? Zo was althans mijn denkwijze toen ik in 2018 in gesprek was met verschillende samenwerkingspartners. Waarom zouden we niet het systeem aanpassen en zorgen dat de statushouder er wél in past? Dus kijken naar wat iemand wél te bieden heeft, in plaats van wat iemand (nog) niet kan? Zo krijgt iemand tenminste wél een kans op een goede opleiding en betaalde baan. 

 

Denken in mogelijkheden

Zo gezegd, zo gedaan. Vanuit mijn bedrijf, trainingsbureau De Keerzijde, besloot ik een kans te creëren voor al die mannen en vrouwen die graag in de zorg willen werken, maar door de toelatingsdrempel of taaltoets de stap naar een regulier ROC niet kunnen maken. 

 

Een pilot

 

Mijn idee mondde uit in een pilot. Via Vluchtelingenwerk Breda stapten medio 2019 twee kandidaten in. De overige kandidaten kwamen uit Bergen op Zoom en zelfs één uit het oosten van het land. Bij Surplus kregen twee statushouders de kans om in de praktijk aan de slag te gaan. Deze zorgorganisatie bood de statushouders een leer-werkplek op een zorglocatie aan en De Keerzijde verzorgde de interactieve studiedagen en coaching on the job. Vanaf dag 1 was het een directe ondersteuning voor het vaste personeel, omdat de statushouders door de coach van De Keerzijde ingewerkt konden worden. Tenslotte komen wij allemaal van de werkvloer. 

 
Een echte win-win situatie

Waar de studenten begonnen als zorgondersteuners (hulp bij de afwas, ontbijtjes klaarmaken, wandelen), vervulden ze al snel een belangrijke sociale rol op de werkvloer. De dagelijkse praatjes vormden voor de bewoners fijne momenten van oprechte aandacht en voor de statushouders een mooie mogelijkheid om hun Nederlands in de praktijk te brengen. Een echte win-win situatie! En dankzij de coaches on the job vanuit De Keerzijde had Surplus geen omkijken naar de twee studenten, maar wel het profijt van de extra zorgmedewerkers op de werkvloer.

 

Het resultaat

Het resultaat na 12 weken pilot? De studenten verdienden een erkende MBO 1 Entree en  praktijkverklaringen voor mbo 2 en zelfs voor niveau 3. De kandidaten kunnen dankzij deze erkende praktijkverklaringen nu via reguliere zorgopleiders doorleren voor de niveaus die ze uiteindelijk willen bereiken. Ze zijn overigens direct in de praktijk aan de slag gegaan. Waarmee we uitkomen op een ander bijkomend voordeel: De gemeente heeft twee uitkeringsgerechtigden minder! 

 

Opstap naar betaald werk

Hier stopt het niet. We zetten de pilot voort in de vorm van een heuse praktijkopleiding Zorg. Daarmee vormt De Keerzijde een mooi voorportaal voor al die statushouders die graag de opstap naar betaald werk willen maken, maar voor wie de stap naar een reguliere zorgopleiding en het bijbehorende onderwijssysteem nog net te groot is. Per direct kunnen zij laten zien wat ze al kunnen en door middel van de praktijkverklaringen mogen zij dit werk dan ook officieel uitvoeren. 

Inmiddels ben ik in gesprek met verschillende gemeenten die deze mensen ook graag aan het werk helpen. Zo kunnen we laten zien dat we samen het verschil kunnen maken. 

En dat doen we nu eenmaal graag bij De Keerzijde! 

 

Lieke du Bois De Keerzijde


"Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis."

 

- Confucius -

Schrijf je in

We sturen maximaal 4 keer per jaar
een nieuwsbrief toe.