VISIE

"I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel."

- Maya Angelou -

 

 

 

De Keerzijde werkt samen met VWS binnen

het programma Waardigheid en trots.

 

 

 

"Kwaliteit van zorg wordt bepaald door mooie daden,

                                                              niet door mooie woorden”

 

Daar geloven wij in

Er is een totale verandering gaande in de samenleving en zeker in de zorg. 
Dat vraagt (zelf)vertrouwen en kracht om de juiste keuzes te maken. 
Vanuit ons opleidingsinstituut, gespecialiseerd in ervaringsleren, investeren wij hierin. Medewerkers bepalen de kwaliteit van zorg. Zij zijn het die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun zorgvragers. Dat kan alleen met de juiste ondersteuning, vertrouwen en ruimte van alle verantwoordelijken.

Wij zijn die medewerkers en geloven dat het echt anders kan en anders moet. Daarom laten we iedereen persoonlijk voelen hoe essentieel behoud van eigen regie voor onszelf is.

Zelf ervaren wat afhankelijkheid met je doet als mens brengt je terug naar de basis van menswaardige zorg. Het geeft blijvende inzichten en maakt energie vrij. Spiegelneuronen doen onbewust hun werk. Het besef dringt door dat het allerbelangrijkste uitgangspunt voor menswaardige zorg behoud van eigen regie is. Hoe groot of klein die ook mag zijn.

De ervaringstraining is een persoonlijke generale repetitie in het ‘systeem zorg’. Deelnemers ontdekken wat daadwerkelijk belangrijk is en koppelen dit direct terug naar eigen praktijk.

Hoe?

Door inzet van confronterende, hilarische ervaringstrainingen en workshops halen we deelnemers uit hun comfortzone. Zij worden zelf verzorgd, verpleegd en begeleid vanuit ons team zorgprofessionals. Daarnaast bieden wij coaching waarbij mogelijk ook inzet van professionele acteurs. Borging en praktische vertaling zorgen dat veranderingen daadwerkelijk beklijven. 
Meer hierover in Aanbod.

De Keerzijde is geen doel op zich, het is een middel om te investeren in vraaggestuurde zorg,  teamsamenwerking en de beoogde cultuurverandering. 
Deze veranderingen worden, in onze ogen, in gang gezet en verstevigd door Waarmakers in de zorg.

 

De Keerzijde in "Samen Sterk" van SBS6 - 4 februari 2017:

(Opgenomen op De Antoniushoeve Langeweg)

Doel

Ons doel is de groep Waarmakers in de zorg te versterken en versneld te laten groeien. Zij zijn degenen die de zorg van binnenuit daadwerkelijk veranderen. Vandaar onze slogan: Meemaken is Waarmaken.

Ervaringsleren is het meest krachtige middel om de focus te verleggen, een andere weg in te slaan en te investeren in kwaliteit van leven binnen de zorg. 
Wij dagen iedereen uit om tot Waarmaken over te gaan.

Samen. Want alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder.

NIEUW NIEUW NIEUW: DE KEERZIJDE ACADEMIE


Entree Opleiding Zorg 8- 12 weken:

Een samenwerkingsverband tussen De Keerzijde, De Werkplaats Brabant, Finestri Subsidiemanagement, De Van Doen Academie en Twisk Training en Coaching zorgt ervoor dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in versneld tempo op kunnen leiden voor het prachtige vak in de zorg. Alle training en coaching on the job wordt vanuit De Keerzijde verzorgd in directe samenspraak met een contactpersoon van de organisatie. Dit natuurlijk onder het mom: u roept, wij draaien.

Uitgangspunt bij de selectie is het zachtaardige karakter, de persoonlijkheid van de kandidaat en de motivatie om in de zorg aan de slag te willen gaan. Zoals het bij De Keerzijde hoort: we draaien het om. Eerst de warmte, dan de kennis. Indien wij (allen zelf zorgprofessional) een persoon passend vinden voor het vak in de zorg gaan we tot scholing over. Vervolgens starten we de scholing met een compleet op de praktijk aangepast programma. Binnen 3 weken gaan we tot coaching on the job over waarbij onze coaches meedraaien en aansturen. Medewerkers en bewoners van de organisatie worden zodoende ondersteund met extra handen aan het bed, in de huiskamer en aandacht zonder dat medewerkers zelf tijd en begeleiding (die ze op dit moment nauwelijks hebben) moeten vrijmaken voor het inwerken. Ons idee is om per afdeling  5 kandidaten gezamenlijk op te leiden.

Na afronding kunnen zorgorganisaties ervoor kiezen om kandidaten een vervolgopleiding aan te bieden. De Keerzijde verzorgt nog tot een half jaar nadien intervisie zodat kandidaten alle praktijkervaring met elkaar en met ons kunnen toetsen en hun zelfreflectie verstevigd..

We zijn gestart in Brabant, maar hopen natuurlijk ook nu weer in geheel NL De Keerzijde Academie uit te kunnen bouwen.

Meer informatie hierover? Neem snel contact op

X

De Keerzijde BV is onderdeel van Holding DK Zevenbergen, KVK nr. 58262652